[Kachou Fuugetsu] Chapter 30

“Who will love me for me
Not for what I have done or what I’ll become?” – Love me
“Ai sẽ đem lòng yêu tôi vì chính tôi thôi
Không phải tôi trong quá khứ, chẳng phải tôi trong tương lai?”

credit_hxk

04_240

Continue reading “[Kachou Fuugetsu] Chapter 30”