28 thoughts on “[Short Comic Series] Trang nhất toàn là hắn part 189 – 191

  1. Pauline

    yêu Thâm vl :))) kiếm đâu ra cho anh người nào cao “160mm chân dài 120mm” đây :)) xem bộ này riết không biết nên ship Nặc Thâm hay Niên Thâm nửa :v

    Liked by 2 people

  2. shitmoney

    2 chương đặt mật khẩu, mấy chương sau không cho đọc 😥 Chủ nhà có tâm (((((((((((=

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s