[Ameiro Paradox] Vol. 3 Publisher Paper

Đây là  extra của 1 cái extra khác trong vol 3 =))) Extra kia thì… ờm… chưa được dịch :v

ap

AP3_Publisher1

Advertisement

5 thoughts on “[Ameiro Paradox] Vol. 3 Publisher Paper

  1. Pingback: [Ameiro Paradox] Vol. 3 Extra: Happy Holiday | AIGV Team

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s