[Kachou Fuugetsu] Chapter 25

Credit_DxS

Kachou-ch25-p001Kachou-ch25-p002Kachou-ch25-p003Kachou-ch25-p004Kachou-ch25-p005Kachou-ch25-p006Kachou-ch25-p007Kachou-ch25-p008Kachou-ch25-p009Kachou-ch25-p010Kachou-ch25-p011Kachou-ch25-p012Kachou-ch25-p013Kachou-ch25-p014Kachou-ch25-p015Kachou-ch25-p016Kachou-ch25-p017Kachou-ch25-p018Kachou-ch25-p019Kachou-ch25-p020

6 thoughts on “[Kachou Fuugetsu] Chapter 25

  1. chẹp ~ sau một thời gian dài quằn quại, ta đã có thể quyết định trong quằn quại (chập 2) là Dai-chan anh nhớ lại giùm yêm đi TT.TT nhưng mà đừng có quên những chuyện trong thời gian này nhe anh, không là yêm trết hiệt ó , hụ hụ hụ TT.TT

    Like

Leave a Reply to IKU Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s