10 thoughts on “[Short comic series] Quan hệ bạn học? Chap 8

  1. bông lan trứng muối

    Tên a Bạch khá….hay =)) anh rất tốt nhưng Phương Đường rất tiếc, bạn ấy đã có Thụ của mềnh :v

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s