19 thoughts on “[Short comic series] Quan hệ bạn học? Chap 6-7

  1. ”….” tại sao lại phải chảy máu mũi? anh ấy chưa lột đồ khoe eo khoe cẳng mà ==” mới sát cái mặt đã vậy lúc lột đồ gọi 115 luôn à *lật bàn*

    Liked by 3 people

  2. Pingback: [Short comic series] Quan hệ bạn học? Chap 6-7 | ►Choi Yeon Son House's◄

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s