13 thoughts on “[Short comic series] Pls take mah bro! Part 77 – 78

  1. Tại sao tôi lại ngửi thấy mùi brocon..
    Mà lại còn là niên hạ #shy #shy #shy
    Chào chủ nhà ạaaa cảm ơn vì đã dịch và chia sẻ nghen #tim #tim

    Liked by 8 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s