[Short comic series] Pls take mah bro! Part 50 – 55

Vì xài photoshop CS6 bản cờ rắc nên bị mất cái 3D, chữ chỉ xoay 360 độ chứ không xoay theo 3D được, nếu mấy thứ giấy tờ mà edit chữ lệch quá mọi người thông cảm :3

000Credit

Continue reading “[Short comic series] Pls take mah bro! Part 50 – 55”