19 thoughts on “[Short comic series] Pls take mah bro! Part 60 – 66

  1. Cái khúc Méo Méo đạp mịe Phút ra lôi Giây lên xe bus chung trong đầu tui cứ nghĩ rằng, “Hai má này trồng Bách rồi hí hí” =)) Trí tưởng tượng của mình cũng rất phong phú không thua gì Méo =))

    Liked by 9 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s