[Short comic series] Pls take mah bro! Part 36 – 40

000Credit036

037 038 039 040

17 thoughts on “[Short comic series] Pls take mah bro! Part 36 – 40

  1. chắc kiểu gia đình bố mẹ li dị sớm, anh em ở với bố thiếu sự quan tâm chăm sóc của người mẹ nên hai anh em mới phát triển tự nhiên như thế 😀 nhưng mà cũng dễ thương mà :3

    Liked by 1 person

  2. Nhìn tình cảm của hai đứa nó nhiều lúc giống chị em nhà tui vãi QAQ Cũng hay chọc nhau, chửi nhau, đánh nhau nhưng có việc gì thì lúc nào thằng em cũng ra mặt bảo vệ tui hết T^T
    Phần này ý nghĩa quá 🙂

    Liked by 3 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s