5 thoughts on “[Short comic series] Pls take mah bro! Part 11 – 15

  1. kohakublank

    Ông vui đần đần ngố ngố y chang Thâm vậy, đã vậy còn giống nhau nữa chứ, có khi là anh em thất lạc không chừng =)))

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s