2 thoughts on “[Kachou Fuugetsu] Chapter 3

  1. Trang nhi

    *ôm hun* mừng gần chết….co cả 2 chap….Cam on nhom nhiều nha….*tiếp tục chờ đợi*…

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s