5 thoughts on “[Bình Tà] How they met each other… in the live-action

  1. Lian Do

    Các bác quá nhanh và nguy hiểm! Tại sao tôi lại thấy có 1 sự giống không hề nhẹ giữa Tiểu-Ca-mái-xoăn và Tsukiyama Shuu (MM-san _Tokyo Ghoul) nhể! Cái phong thái ấy!!! ==!

    Liked by 1 person

  2. Pingback: [Tổng hợp] Đạo Mộ Bút Ký Fanwork (Update 22/11/2021) | Thiên Chân Vô Tà

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s