6 thoughts on “[Short Comic Series] Pls take mah bro! Part 159-161

  1. awwwwwwwwwwe lâu rồi mới có truyện mới để đọc 😀 cơ mà Giờ Phút vẫn ko hết chơi ngu và còn rủ Vui chơi ngu cùng 😀 Vạn Tuổi ra tay giúp trễ quá anh ơi :))
    anw cảm ơn nhóm ❤

    Liked by 3 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s