18 thoughts on “[Short Comic Series] Pls take mah bro! Part 111

  1. Mấy anh lưu manh tốt dễ sợ, còn gọi 110. Sau vụ này chắc hết dám đòi tiền. Sợ bị Giờ Giây tẩn cho mềm xương…

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s