[Short comic series] Trang nhất toàn là hắn 79 – 82

000credit

079080081082

Advertisement

15 thoughts on “[Short comic series] Trang nhất toàn là hắn 79 – 82

  1. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm

    =]]]] Không sợ địch tựa hổ báo, chỉ sợ đồng đội ngu như heo ~ =]]]]]

    Liked by 16 people

  2. tôi đã nghĩ chắc cả công ty chỉ có mỗi Thâm Thâm …ờ… như thế, ai dè chúng nó đúc từ 1 khuôn đúc ra :v bạn bè với nhau mà :v

    Liked by 2 people

  3. Pingback: Trang nhất toàn là hắn | AIGV Team

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s