15 thoughts on “[Short comic series] Trang nhất toàn là hắn Part 26

  1. Tội mấy bé quá à, con ngta siêng năng chăm chỉ đáng eo giản dị vầy nè mà hông thành nhân vật chính, bị đám bựa nhân chiếm đất rồi =))))))

    Liked by 2 people

  2. Pingback: Trang nhất toàn là hắn | AIGV Team

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s