7 thoughts on “[Short comic series] Pls take mah bro! Part 91-92

  1. watanuki14

    Nhưng nhiều khả năng sau khi coi xong 3 ảnh diễn làm màu trên SK, giờ giây có khả năng trở thành fan não tàn của Thâm khùng. =))

    Liked by 4 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s