23 thoughts on “[Short comic series] Quan hệ bạn học? Part 22

  1. Là ghen là ghen đó :v anh Bạch không muốn A Thụ ngủ với người khác đâu chỉ được ngủ với mình anh thôi ~~~

    Liked by 3 people

  2. ahhhhh má ơi, thụ ở ảnh cuối xếch-xy quá trời quá đất,,,,,, bạch thì nhìn đẹp như đúng r ><

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s