20 thoughts on “[Short comic series] Quan hệ bạn học? Chap 21

  1. Chương sau có khi Thụ Bạch nằm chung Đường Đường bị thương nằm xó :v =))))

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s