8 thoughts on “[Short comic series] Pls take mah bro! Part 85 – 87

  1. Boy nhà ăn sắp lộ sự thật r :)))))))))))) Tò mò phản ứng của bé Giây quá :))))))))

    “Cậu ấy cần sự yêu thương” đến chết vs em Là Vui mất :))))) Cơ mà Vạn Tuổi đẹp zai thật ý chứ nhỉ ;))

    Liked by 2 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s