Sekaiichi Hatsukoi Volume 9 Booklet Extra

creditsVolume 9 Cover Story ♥

sh_vol9_extras_06 sh_vol9_extras_07

 Volume 9 Limited Booklet Extra – Câu chuyện ngày Valentine Trắng ♥

sh_vol9_extras_00 sh_vol9_extras_01 sh_vol9_extras_02 sh_vol9_extras_03 .

.

.

.

.

Câu chuyện diễn ra sau ngày Valentine 1 tháng (đương nhiên) và có thể xem là sequel của mẫu extra Valentine trong cùng booklet, tuy nhiên nhóm scan Eng đã bỏ scan phần trước với lý do phần trước đã được chuyển thành anime và họ đã dịch hết anime đó (khoảng 10p cuối của Yokozawa Takafumi no baai movie mới ra DVD)

Vì trans dựa theo bản scanlate Eng nên có bao nhiêu thì trans bấy nhiêu, còn cái extra của Yukina và Kisa nữa nhưng… ờm, mình không mê đôi này lắm cho nên… sẽ suy nghĩ lại sau =))

Advertisement

One thought on “Sekaiichi Hatsukoi Volume 9 Booklet Extra

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s