Humiliate me more Darlin’

00

HUMILIATE ME MORE DARLIN’

Author: Naokichi

Type: Doujinshi

Paring: Sebastian x Ciel

Parody: Kuroshitsuji/Black Butler/Hắc Quản Gia

.

BROUGHT TO YOU BY TEAM AIGV

Translator: GV

Proof-reader, cleaner, editor, quality check: Atlibby =))))

.

VÌ ĐÂY LÀ TRUYỆN R18 NÊN TEAM XIN MẠN PHÉP SET PASS,

ĐỂ TRÁNH ĐẦU ĐỘC TÂM HỒN TRẺ NHỎ VÀ BỊ REPORT.

.

GỢI Ý PASS

Gồm 5 chữ số

Từ chữ số thập phân thứ 15 đến chữ số thập phân thứ 19 của dãy số pi

.

LINK

.

HAVE FUN DARLIN’!!!

8 thoughts on “Humiliate me more Darlin’

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s