Chuyện ngày thường của hội hâm dở

0posterPhần @ trên poster là tên+weibo tác giả 🙂

 

CHUYỆN NGÀY THƯỜNG CỦA HỘI HÂM DỞ

中二部的日常
Author/Artist: Tuyên Triết Tam Tam/宣哲三三

Genre: Shoujo, Shounen ai, Humour, Slice of life
Source: Weibo

Translator: GV
Cleaner/Typesetter: Atlibby

Cuộc sống hâm dở của một anh chàng ‘hủ nam’ và một cô nàng ‘gái thẳng’
#Hủ cũng cần yêu#

0GTNV

Trước mắt vẫn chưa xin được per của tác giả. 

MỤC LỤC

1 – 2 – 34 – 5

6 – 7 – 8 – 9 -10

4 thoughts on “Chuyện ngày thường của hội hâm dở

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s