3 thoughts on “[Bình Tà] Mối tình đầu của Cấm Bà

  1. Đã bảo là bánh bèo trong bl nếu có ý làm tiểu tam thì không có kết cục tốt rồi mà cứ…thôi cho chừa…đã chết rồi mà vẫn thèm đòn,rõ khổ…😂😂

    Liked by 1 person

  2. Pingback: [Tổng hợp] Đạo Mộ Bút Ký Fanwork (Update 22/11/2021) | Thiên Chân Vô Tà

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s