[Đạo mộ bút ký] Tiểu Ca của ngày hôm nay

BROUGHT TO YOU BY:

AIGV TEAM

CREDIT: WEIBO (ON PIC)

Tựa là do mình tự đặt =))))

Chắc ảnh đang duỗi cho tóc thẳng lại =)))

Advertisements

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s