[Thưa vâng, định mệnh] Chương 5

Credit

Mục lục

omgvp2_5-073

omgvp2_5-074omgvp2_5-075omgvp2_5-076omgvp2_5-077omgvp2_5-078omgvp2_5-079omgvp2_5-080omgvp2_5-081omgvp2_5-082omgvp2_5-083omgvp2_5-084omgvp2_5-085omgvp2_5-086omgvp2_5-087omgvp2_5-088omgvp2_5-089omgvp2_5-090omgvp2_5-091omgvp2_5-092omgvp2_5-093omgvp2_5-094omgvp2_5-095omgvp2_5-096omgvp2_5-097omgvp2_5-098omgvp2_5-099omgvp2_5-100omgvp2_5-101omgvp2_5-102omgvp2_5-103omgvp2_5-104omgvp2_5-105omgvp2_5-106omgvp2_5-107omgvp2_5-108

Advertisements

5 thoughts on “[Thưa vâng, định mệnh] Chương 5

  1. Thích seme ngầu cồi cơ mà lại cảm thấy những seme từng “nếm mùi” sẽ dịu dàng lắm ; ; thấy thương nữa ; ; Tỏ tình dễ thương chết được ; ;

    Liked by 1 person

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s