12 thoughts on “[Short Comic Series] Pls take mah bro! Part 116

  1. “Cảm ơn em đã nhường slot cho anh” Tour du lịch hai người đã vỡ mộng ~

    Liked by 2 people

  2. (⊙▽⊙) Đắng lòng em gái bị anh zai giành mất người yêu!

    (⊙▽⊙) Đắng lòng bạn trẻ mang mác người tốt, ko có số nhọ nhất chỉ có số nhọ hơn nhờ hai thằng bạn thân!

    Liked by 5 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s